Duurzaamheid

Een natuurlijke reflex

Roger & Roger zet al jaren in op duurzaamheid. Dat uit zich in alles wat we doen. Zo handelen we op elk niveau van onze chipsfabriek steeds met het grootste respect voor de natuur, het welzijn van onze medewerkers en van iedereen die betrokken is bij onze activiteiten. Dat is onze natuurlijke reflex!

Ons duurzaamheidsstreven uit zich in:

  • Investeringen in de behandeling van proceswater
  • Opvang en hergebruik van (regen)water
  • Hergebruik van zetmeel
  • Een geoptimaliseerd afvalbeheer
  • Investeringen in innovatieve teelttechnieken met nieuwe aardappelvariëteiten die minder stikstofbemesting nodig hebben
  • Een lagere CO2-uitstoot dankzij een efficiënt georganiseerde logistiek (Roger & Roger is centraal gelegen in Europa waardoor het aantal gereden kilometers dankzij een uitgekiende logistiek sterk kan worden gereduceerd)